Obchodní a dodací podmínkyTOPlistPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přihlášení :

Obchodní a dodací podmínky

1. Provozovatel internetového obchodu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes náš eshop na www.zako-import.cz , jehož provozovatelem je společnost

ZaKo import s.r.o., Proboštovská 591, 41712 Proboštov, IČ: 03742148

vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 35174

(dále jen prodávající)

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

3. Dodací lhůta a dostupnost zboží

Dodací lhůta je od objednání zboží obvykle do 48 hodin, není-li uvedeno jinak přímo na stránce produktu. Zboží, u kterého je uvedeno "skladem", je fyzicky skladem na provozovně prodávajícího a bude ihned odesláno.

4. Platební a dodací podmínky1) V hotovosti přímo na prodejně

Zboží zaplatíte hotově v naší prodejně v Teplicích.

2) Dobírkou

Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

Odesláním objednávky na dobírku se kupující zavazuje zásilku převzít a uhradit. Pokud tak neučiní, zavazuje se prodávajícímu uhradít zmařené naklady za poštovné s dobírkou. Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené pohledávky, budou postoupeny právnímu oddělení k vymáhání, v tomto případě budete hradit nejen náklady za nevyzvednutou dobírku, ale i veškeré náklady s tím spojené.
!!! Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !!!

3) Platba předem na účet

Platbu za Vaší objednávku převeďte na náš účet u Fio banky : 2700743656/2010

 • Při využití služeb jiných bank může dokončení objednávky trvat 1-3 pracovní dny.
 • Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku).
 • O průběhu vyřizování objednávky Vás budeme informovat na Vaši emailovou adresu.
Možnosti dopravy - Dodací podmínky

Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě zasíláme prostřednictvím služby České pošty. Zboží si můžete vyzvednout také osobně . Osobní vyzvednutí zboží je možné pouze po předešlé domluvě. Cena poštovného je vždy uvedena v popisu zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny vždy včetně DPH i příp. poplaků, cena poštovného je uvedena včetně DPH.

5. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout balík bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o škodě pro uplatnení náhrady. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě správně vyhotoveného záznamu o škodě bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. Bez protokolu o poškození zásilky nebude brán zřetel na pozdější reklamace.

6. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody kupujícího s prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno tak, že nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží u kupujícího. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.

7. Vrácení zboží

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku a je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zboží nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího uvedenou shora spolu s dokladem o zakoupení bez zbytečného odkladu, zboží je taktéž možné doručit na adresu naší provozovny osobně. Vždy je nutné přiložit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. Je-li zboží v pořádku, vrátí prodávající kupujícímu bankovním převodem kupní cenu, případně kupní cenu sníženou dle předchozí věty bez zbytečného odkladu. Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků.

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu, naložíme jako s načimi soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Výjimkou jsou přepravní společnosti, kterým na základě smlouvy předáváme informace potřebné k doručení zboží a dále společnost Allegro Group CZ, s.r.o., která prostřednictvím služby "Heureka! Ověřeno zákazníky" odešle po každé objednávce zákazníkovi jednorázový dotazník o spokojenosti při nákupu na našem e-shopu.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Záruka, reklamace a reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Kupující je oprávněnu nového zboží uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. U zboží použitého (bazarového) poskytujeme záruku v délce 6 měsíců na skryté vady v době koupě. Nelze uplatnit záruku na vady způobené běžným opotřebením.

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, kopii dokladu o nákupu, jinak nebude reklamační řízení zahájeno. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné (bez provozních náplní) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz

Reklamace zasílejte na adresu:

ZaKo import s.r.o., Proboštovská 591, 41712 Proboštov

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou nenese prodávající odpovědnost) bude prodávající kupujícího kontaktovat o možnostech a dalším postupu.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Copyright © 2015 - 2016 ZaKo import s.r.o. Všechna práva vyhrazena.