Vše máme skladem a doručujeme do 2 pracovních dní.

 • Úvod |
 • Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Reklamační formulář ZDE

Odstoupení od kupní smlouvy ZDE

 

Obchodní a dodací podmínky

1. Provozovatel internetového obchodu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes náš eshop na www.zako-import.cz , jehož provozovatelem je společnost

ZaKo import s.r.o., Proboštovská 591, 41712 Proboštov, IČ: 03742148
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 35174
a úzce spolupracující dovozce a velkoobchod kamerovýh systémů
KAMERAK.cz s.r.o., Proboštovská 591, 41712 Proboštov, IČ:06893554
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41175
(dále jen prodávající)

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

3. Dodací lhůta a dostupnost zboží

Dodací lhůta je od objednání zboží obvykle do 48 hodin, není-li uvedeno jinak přímo na stránce produktu. Zboží, u kterého je uvedeno "skladem", je fyzicky skladem na provozovně prodávajícího a bude ihned odesláno. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že je cena produktu výrazně nižší, než obvyklá. Tato skutečnost může být způsobena chybou systému a kupující nemůže vyžadovat uspokojení objednávky za takto nepřiměřeně nízkou cenu. 

4. Platební a dodací podmínky

 

1) V hotovosti přímo na prodejně

Zboží zaplatíte hotově v naší prodejně v Teplicích - Sobědruhy, Masarykova třída 78.

2) Dobírkou

Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

Odesláním objednávky na dobírku se kupující zavazuje zásilku převzít a uhradit. Pokud tak neučiní, zavazuje se prodávajícímu uhradít zmařené naklady za poštovné s dobírkou. Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené pohledávky, budou postoupeny právnímu oddělení k vymáhání, v tomto případě budete hradit nejen náklady za nevyzvednutou dobírku, ale i veškeré náklady s tím spojené.
!!! Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !!!

3) Platba předem na účet

Platbu za Vaší objednávku převeďte na náš účet u Fio banky : 2700743656/2010

 • Při využití služeb jiných bank může dokončení objednávky trvat 1-3 pracovní dny.
 • Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku).
 • O průběhu vyřizování objednávky Vás budeme informovat na Vaši emailovou adresu.

4) Online internetové bankovnictví

Ke svému internetovému bankovnictví máte přístup 24 hodin denně, proto nám za svou objednávku můžete zaplatit kdykoliv a kdekoliv jste online.

Možnosti dopravy - Dodací podmínky

Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě zasíláme prostřednictvím Vámi vybrané přepravní společnstí. Zboží si můžete vyzvednout také osobně . Osobní vyzvednutí zboží je možné pouze po předešlé domluvě. Cena poštovného je vždy uvedena v popisu zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny vždy včetně DPH i příp. poplaků, cena poštovného je uvedena včetně DPH.

5. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout balík bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o škodě pro uplatnení náhrady. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě správně vyhotoveného záznamu o škodě bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. Bez protokolu o poškození zásilky nebude brán zřetel na pozdější reklamace.

6. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody kupujícího s prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno tak, že nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží u kupujícího. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.

7. Vrácení zboží

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku a je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zboží včetně případného dárku ( v případě nevrácení dárku bude odečtena z vratné částky běžná cena tohoto dárku ) nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu provozovny spolu s dokladem o zakoupení bez zbytečného odkladu, zboží je taktéž možné doručit na adresu naší provozovny osobně. Vždy je nutné přiložit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. Je-li zboží v pořádku, vrátí prodávající kupujícímu bankovním převodem kupní cenu, případně kupní cenu sníženou  dle předchozí věty bez zbytečného odkladu. Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků.
Neposílejte nám zpět zboží na adresu společností ZÁSILKOVNA, jelikož tato společnost není schopna řádně doručit zboží na naší adresu a s větší pravděpodobností bude zásilka vrácená Vám jako nedoručená a my za to neneseme žádnou odpovědnost. S ostatními přepravci nejsou problémy a doručení probíhá bez problému. ​​​​​​​

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu, naložíme jako s načimi soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Výjimkou jsou přepravní společnosti, kterým na základě smlouvy předáváme informace potřebné k doručení zboží a dále společnost Allegro Group CZ, s.r.o., která prostřednictvím služby "Heureka! Ověřeno zákazníky" odešle po každé objednávce zákazníkovi jednorázový dotazník o spokojenosti při nákupu na našem e-shopu.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Záruka, reklamace a reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

U zboží, poskytnutého jako dárek (obvykle za 1,-Kč)  nelze uplatnit výměnu ani opravu tohoto zboží v záruční době a lze pouze požadovat vrácení této kupní ceny. Zároveň na dárek ke zboží za 1Kč nevzniká kupujícímu žádný právní nárok a pokud nebude doručen správně, či bude  poškozen, prodávající pouze vrátí kupní cenu dárku 1.-Kč

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Kupující je oprávněnu nového zboží uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. U zboží použitého (bazarového) poskytujeme záruku v délce 6 měsíců na skryté vady v době koupě. Nelze uplatnit záruku na vady způobené běžným opotřebením.

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, kopii dokladu o nákupu, jinak nebude reklamační řízení zahájeno. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné (bez provozních náplní) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz

Reklamace zasílejte na adresu:

ZaKo import s.r.o., Masarykova třída 78, 41510 Teplice - Sobědruhy

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou nenese prodávající odpovědnost) bude prodávající kupujícího kontaktovat o možnostech a dalším postupu.


Doprava zdarma
při nákupu nad 6000 Kč

Dodání do druhého dne
při objednávce zboží do 12:00

Zboží skladem
V e-shopu najdete 100 % položek opravdu skladem

Česká firma
s heslem: Náš zákazník, náš pán

Nákup od výrobce
s produkty, které nikdo jiný nenabízí

Vrácení zboží
s prodlouženou možností ve 30denní lhůtě

Copyright © 2016-2024 zako-import.cz. Všechna práva vyhrazena.